Instruktioner

"för ett lyckat event"

Instruktioner:

Till vänster hittar du instruktioner hur du monterar, demonterar och håller dom i drift. Den högra är information från Konsumentverket. Övervaka ALLTID attraktion, placera den helst på gräs och förankara den alltid.

Du får med mattor, förankring och instruktioner.