Event

Event är det vi lägger mest tid på under åren. Det kan vara i egen regi eller så projekleder vi eventet åt er.

Vi hittar lösningar, bygger, river, bokar och genomför allt ifrån en idé som vi har eller som ni har.

Här är kan du se bilder och videos både före, under och efter event. Sidan uppdateras löpande.